تیتر ۲۰

توضیحات دادرس درباره پرونده دیدار سایپا - پیکان

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال توضیحاتی را در مورد پرونده دیدار جنجالی سایپا - پیکان ارائه کرد.

کلیدواژه: سایپا