تیتر ۲۰

معجزه پزشکان لیگ در اوج حساسیت / لحظات تقلای بازیکن لیگ یکی با مرگ (عکس)

دیروز در حاشیه بازی نود ارومیه و چوکای تالش، اتفاقی عجیب برای بازیکن تیم نود، او را تا آستانه یک حادثه هولناک پیش برد.

کلیدواژه: عکس