تیتر ۲۰

ببینید | واکنش همتی به نامه افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان

عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره نامه افزایش بنزین'>قیمت بنزین به 5 هزارتومان گفت: هدفم از این نامه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم بود. دولت در آن زمان مشکل کسری بودجه داشت. این نامه من توسط دولت اجرا نشد. من گفته‌ام بود که در ازای افزایش قی...

کلیدواژه: قیمت بنزین بنزین