تیتر ۲۰

واکنش همتی به انتشار نامه‌اش در باره قیمت بنزین

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت‌: من در آن نامه بیشتر هدفم رسیدگی به وضعیت معیشت مردم بود اما چون به آنچه که گفته بودم انجام نشد ما نتوانستیم نه موضوع افزایش بنزین'>قیمت بنزین و نه حوادث بعد از آن را مدیریت کنیم.

کلیدواژه: قیمت بنزین بنزین