تیتر ۲۰

مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اولویت است

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همواره فرصتی بوده تا افراد اصلح و احزار صلاحیت شده در میدان رقابت با مشارکت حداکثری مردم برای سکانداری مهمترین مسند اجرایی کشور به ایراد برنامه‌ها، راهبردها و مولفه‌های اساسی برای خدمت به شهروندان بپردازند.

کلیدواژه: ریاست جمهوری انتخابات