تیتر ۲۰

سهامداران چه شرکت هایی منتظر افزایش سرمایه هستند؟

در روزهای گذشته چند شرکت بورسی اطلاعیه‌های خود را درخصوص افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر کردند. از آنجا‌ که افزایش سرمایه یکی از پارامترهای تاثیر‌گذار در انتخاب سهم است،‌ در این گزارش به بررسی چند اطلاعیه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه: