تیتر ۲۰

با نام جدید ویروس های جهش یافته آشنا شوید

سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از بدنامی نسبت دادن نام کشوها به جهش‌های کرونا'>ویروس کرونا، از الفبای یونانی برای نام‌گذاری استفاده کرده است.

کلیدواژه: