تیتر ۲۰

تعلیق صدها پرواز در آمریکا به دلیل نقص فنی در سیستم اطلاعات آب و هوایی

شرکت هواپیمایی ساوث وست صدها پرواز خود را در سراسر ایالات متحده پس از آنکه ساعت ها به دلیل نقص فنی در سیستم اطلاعات آب و هوایی به تعویق افتاده بودند، از سر گرفت.

کلیدواژه: آمریکا