تیتر ۲۰

رد پای مهاجم تازه وارد النصر در پرونده تبانی لیگ ترکیه

پای مهاجم کامرونی النصر عربستان که به تازگی به این تیم پیوسته به یک پرونده تبانی گشوده شده است.

کلیدواژه: ترکیه