تیتر ۲۰

امکان استفاده افراد خارجی از تاکسی در المپیک توکیو

استفاده از تاکسی توسط خارجی‌ها در المپیک توکیو تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌شود.

کلیدواژه: