تیتر ۲۰

عصبانیت گروه ۳۰ نفره از سفر مقامات IOC به ژاپن

گروه کوچکی از مردم ژاپن نسبت به سفر مقامات IOC به این کشور برای انجام آخرین هماهنگی ها جهت برگزاری المپیک واکنش نشان دادند.

کلیدواژه: