تیتر ۲۰

وزیر ورزش آینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

رئیس فدراسیون تنیس ضمن اشاره به ویژگی‌های یک وزیر ورزش خوب از رئیس جمهور آینده درخواست کرد که فردی ورزشی عهده‌دار این مسئولیت شود.

کلیدواژه: وزیر ورزش