تیتر ۲۰

رسمی؛ صدور حکم بازیکن و باشگاه متخلف 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بنا بر مشمول بودن یک بازیکن و سود بردن باشگاه از آن، رای به بازنده شدن طی پنج دیدار توسط باشگاه نفت امیدیه را صادر کرد تا جدول لیگ دو دستخوش تغییرات زیادی شود.

کلیدواژه: