تیتر ۲۰

بِرگ چگونه این توپ را گل نکرد؟ (عکس)

مهاجم تیم ملی سوئد یکی از فراموش نشدنی ترین حسرت های فوتبالی خود را امشب مقابل اسپانیا رقم زد.

کلیدواژه: عکس