تیتر ۲۰

اهدای تبرکی حرم امام حسین (ع) به مسیحیان و ایزدیان کردستان عراق

آستان قدس حسینی پس از آتش سوزی در یکی از شهرهای کردستان عراق، با ارسال مواد غذایی و تجهیزات، به آوارگان ایزدی و مسیحی کمک کرد.

کلیدواژه: