تیتر ۲۰

بخشی از درآمد معادن به آبادانی روستاها اختصاص یابد

قزوین – ایرنا – نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: معادن باید حق مردم را بدهند و بخشی از درآمد آنها به آبادانی روستاها اختصاص یابد.

کلیدواژه: