تیتر ۲۰

ضرورت حرکت به سمت اقتصاد بزرگ‌مقیاس

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حرکت جهانی به سمت اقتصاد بزرگ‌مقیاس، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با حمایت بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور تاکید کرد.

کلیدواژه: