تیتر ۲۰

واکنش رییس اتاق بازرگانی تهران به برنامه اقتصادی کاندیداها/ نرخ رشد اقتصادی به کجا می‌رسد؟

رییس اتاق بازرگانی تهران به تحلیل نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری پرداخت.

کلیدواژه: کاندیدا