تیتر ۲۰

کمبود سرمایه‌گذاری قیمت نفت را به 200 دلار در هر بشکه می‌رساند؟

شرکت ملی نفت نیجریه هشدار داد توقف سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و تولید، قیمت نفت را در آینده به 200 دلار در هر بشکه می‌رساند.

کلیدواژه: