تیتر ۲۰

300 هزار تن دانه روغنی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد می‌شود

دبیر انجمن روغنکشی گفت: بـه منظـور تامین روغن خام و کنجاله از محل واردات دانه های روغنی ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد انجمن صنفی صنایع روغنکشی مبنی بر واردات 300 هزار تن دانه  روغنی توسط شرکت بازرگانی دولتی موافقت کرد.

کلیدواژه: دولت