تیتر ۲۰

موسوی: برای برگزاری انتخابات کاملا آماده هستیم

سخنگوی انتخابات-کشور'>ستاد انتخابات کشور گفت: مجریان ما آماده أخذ رأی از شهروندان عزیز کشورمان هستند.

کلیدواژه: انتخابات