تیتر ۲۰

دغدغه‌ کیهان، پیشنهاد خیلی ها!

کیهان در یک ابراز نگرانی نوشت که اگر مردم فردی را با رأی بالا برای ریاست‌جمهوری انتخاب کردند اما پس از مدتی به دلیل آنکه رئیس‌جمهور انتخاب شده، نتوانست در سطح انتظارات انتخاب‌کنندگان خود ظاهر شود دلخوری شدید مردم را در پی خواهد داشت در حالی که نمی‌تو...

کلیدواژه: