تیتر ۲۰

دختر تاریخ‌ساز دوومیدانی: کنار خیابان تمرین می‌کنم

مهلا محروقی به شرایط نامناسب خود در آستانه مسابقات قهرمانی جوانان جهان اشاره کرد و گفت: کنار خیابان و در زمین خاکی تمرین می‌کنم که هر نوع آدمی رفت و آمد می‌کند و امنیت ندارم.

کلیدواژه: