تیتر ۲۰

انصاری: برای کسب سهمیه فقط به صربستان می‌رویم

ملی‌پوش شنا گفت: قرار بود در دو یا سه مسابقه انتخابی المپیک شرکت کنیم اما متاسفانه لغو شد و قرار است تنها به صربستان اعزام شویم.

کلیدواژه: