تیتر ۲۰

خرید جدید النصر متهم به تبانی در لیگ ترکیه شد

خرید گران قیمت حریف تراکتور سازی متهم به تبانی در لیگ ترکیه شده است و این احتمال زیاد است که النصر بی خیال جذب این بازیکن شود.

کلیدواژه: ترکیه