تیتر ۲۰

جایگزینی راسل با بوتاس در مرسدس

جورج راسل جایگزین والری بوتاس در تیم مرسدس آلمان خواهد شد.

کلیدواژه: