تیتر ۲۰

اظهارنظر عجیب روزنامه‌نگار عراقی

روزنامه نگار عراقی در یک برنامه اظهار نظر عجیبی را قبل از رویارویی فوتبال'>تیم ملی فوتبال عراق برابر ایران بر زبان آورد.

کلیدواژه: