تیتر ۲۰

سعید جلیلی از احمدی نژاد جلو زد /FATF در دولت آینده تصویب می شود؟

حسن بهشتی پور از تحلیلگران سیاسی بر این باور است زمانی که قدرت یکدست شود و به تعبیری اصولگرایان قدرت را به دست بگیرند همه این موضوعات حل می شود اما او در عین حال بر این باور است که اگر آقای همتی روی کار بیاید  شاهد  تداوم دوگانگی‌ها خواهیم بود. 

کلیدواژه: احمدی نژاد دولت