تیتر ۲۰

این عکس ظریف را دلواپسان حتما ببینند /معزی: ظریف اعتبار دیپلماسی ماست

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: «تهمت «دیپلماسی التماسی» به ظریف افزون بر بداخلاقی که سکه رایج است، ذبح حقیقت هم هست.

کلیدواژه: عکس