تیتر ۲۰

گوش دادن به موسیقی موجب بروز اختلال در خواب می شود

اکثر مردم در طول روز و غالباً نزدیک زمان خواب به موسیقی گوش می دهند تا آرامش بیابند. اما تحقیقات نشان می دهد این کار منجر به بروز اختلال خواب می شود.

کلیدواژه: