تیتر ۲۰

صنایع پیشران در صعود بورس

۱۳ روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل پیدا کرده و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از کف اخیر خود حدود ۵درصد فاصله گرفته است.

کلیدواژه: بورس