تیتر ۲۰

شهرستان نهاوند قطب تولید گشنیز نیازمند صنایع فرآوری است

همدان-ایرنا-رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند با اشاره به نبود صنایع فراوری و بسته‌بندی گشنیز در این شهرستان، گفت: نهاوند قطب تولید گشنیز کشور است اما این محصول به دلیل نبود صنایع بالادستی موردنیاز به شکل خام صادر شده و از این طریق سودی حاصل شهرستان و...

کلیدواژه: یمن