تیتر ۲۰

پیرترها برق کمتری مصرف می‌کنند

کرمان- ایرنا- «آیا چون پیرتر هستند نمی‌توانند از کولر استفاده کنند یا دلایل دیگری مانند مسئولیت‌پذیری و توجه به شرایطی غیر از خواست خودشان هم دارند»؟

کلیدواژه: