تیتر ۲۰

اقتصاد کویت 9.9 درصد در 2020 کوچک شد

سقوط شدید قیمت نفت در سال گذشته میلادی باعث کاهش 9.9 درصدی تولید ناخالص داخلی کویت در 2020 شده است.

کلیدواژه: