تیتر ۲۰

تأخیر خروج اکسون موبیل از عراق آینده نفتی بغداد را تهدید می‌کند

تأخیر خروج شرکت اکسون موبیل از میدان نفتی قرنه غرب 1 پیامدهای بلند‌ مدتی برای بخش استخراج و تولید در عراق دارد.

کلیدواژه: