تیتر ۲۰

طرح ملی مسکن شهر اندیشه سال 1402 تحویل می‌شود

شرکت عمران شهر اندیشه با اشاره به دلیل پیشرفت کُند پروژه طرح ملی مسکن این شهر اعلام کرد: این واحدها سال 1402 تحویل خواهد شد.

کلیدواژه: مسکن