تیتر ۲۰

اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450000000)‌ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال برای سال 1400 می‌باشد.

کلیدواژه: