تیتر ۲۰

مردم عطای بورس را به لقایش بخشیده‌ اند

به گزارش ایسنا، ابتدای سال گذشته که شاخص  کل بورس کار خود را با شاخص ۵۰۰ هزار واحدی آغاز کرد، کمتر کسی گمان می کرد روزهای سبز بازار مقدمه بهترین و بدترین سال بازار سرمایه در تاریخ ۵۴ ساله خود در ایران باشد.

کلیدواژه: بورس