تیتر ۲۰

تالاگون 2021؛ شاسی بلند درشت اندام فولکس واگن توسعه یافته در چین (+عکس)

این محصول طی همکاری فولکس واگن با گروه فاو در چین توسعه یافته و به عنوان یک شاسی بلند با 3 ردیف صندلی می تواند فروش موفقی را به نام خود ثبت کند. ردیف دوم صندلی با توجه به تریم می تواند کاپیتانی یا نیمکتی باشد.

کلیدواژه: عکس