تیتر ۲۰

بازیگر «از سرنوشت»: پژمان جمشیدی در بازیگری از فوتبال موفق‌تر است

ایسنا نوشت: مجید واشقانی که همزمان در حوزه های اجرا و بازیگری فعال است، مجری گری را کاری بسیار دشواری می داند و یادآور می شود که یک مجری برای اینکه در دل مردم بنشیند، نیازمند به کارگیری ابزار یا همان اطلاعات و کلماتی است که از دانش بالای او نشأت می گ...

کلیدواژه: فوتبال