تیتر ۲۰

نقش کمبود ویتامین D در افزایش ریسک اعتیاد به مخدرها

مطالعات روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهد که میزان ویتامین D بر میل به مواد افیونی تأثیر می گذارد.

کلیدواژه: