تیتر ۲۰

هشت مهارت مدیران عصر جدید

کسب‌وکارها در دوره غافلگیری با دگرگونی‌های عالم‌گیر همچون کرونا، به مدیرانی نیاز دارند که ۸ مهارت ویژه داشته باشند.

کلیدواژه: