تیتر ۲۰

تولید صنعتی؛ همچنان زیر آوار تحریم

آمار‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد هرچند روند رو به رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های بورس که از زمستان سال1398 آغاز شده، در اردیبهشت امسال با ثبت رشدی 6.1درصدی تداوم داشته اما با این‌حال هنوز سطح تولید صنعتی به قبل از تحریم‌ها بازنگشته است.

کلیدواژه: