تیتر ۲۰

آب جیره بندی می شود؟

حمیدرضا کشفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: با توجه به کاهش ۴۲ درصدی بارش ها  نسبت به سال گذشته ورودی سدها کاهش داشته و حجم ذخایر سدها در برخی مکان ها نیز افت پیدا کرده است بنابراین حدود ۲۶۰ شهر با تنش مواجه خواهند بود و...

کلیدواژه: