تیتر ۲۰

پاقدم خلیج فارس به قلب کویر، کاهش رنج اصفهان

اصفهان-ایرنا- طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، نوید تبسم زاینده رود پس از دوران غمبار ِبی رمقی و تدبیری در آستانه اجرا برای عبور از بحران کم آبی در این خطه پهناور است.

کلیدواژه: خلیج فارس