تیتر ۲۰

تخریب شرق برای بازیابی هژمونی آمریکایی

سفارت چین در لندن ساعاتی پس از انتشار بیانیه مشترک پایانی نشست سران گروه هفت در کورنوال انگلیس که طبق خواسته رئیس جمهوری امریکا، چشم بادامی‌ها را هدف قرار داده بود، در پیامی هشدارآمیز اعلام کرد دوران تصمیم‌گیری یک گروه کوچک برای جهان مدت‌ها پیش به پ...

کلیدواژه: آمریکا