تیتر ۲۰

خواستگاری با آبمیوه مسموم

مرد جوان سوار بر خودروهای مدل بالا به دختران پیشنهاد ازدواج می‌داد اما بعد از خوراندن آبمیوه مسموم و بیهوشی، طلاها و پول هایشان را سرقت می‌کرد.

کلیدواژه: