تیتر ۲۰

فعال اقتصادی: دولت آینده نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی اقدام کند

بیرجند - ایرنا - رییس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به عنوان رکن تنظیم کننده بازرگانی و تجارت کشور در داخل و خارج انتظار بخش خصوصی از رییس جمهوری و دولت آینده است.

کلیدواژه: دولت