تیتر ۲۰

۲۰ هزار تن کالای مرزنشینان سیستان و بلوچستان در حال ورود به کشور است

چابهار - ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: از محل رفع تعهدات ارزی مرزنشینان ۲۰ هزار تن کالا مربوط به مرزنشینان سیستان و بلوچستان در حال ورود به کشور است.

کلیدواژه: