تیتر ۲۰

چرا افراد با کار مشابه دستمزد متفاوت می‌گیرند؟

ایسنا نوشت: به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور باید اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند.

کلیدواژه: دستمزد